График за прием 2019-2020

 

График за прием на докторанти в ТУ-София за 2019/2020 година (преобявени места)

 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1.

от 27.04.2020 г.

до 15.05.2020 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

2.

на 06.07.2020 г.

и   07.07.2020 г

Изпити по докторските програми

3. на 09.07.2020 г.

Изпит по чужд език

4. до 15.07.2020 г. Зачисляване на докторантите - II класиране

 

 

 

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР