График за прием 2021-2022 година

 

График за прием на докторанти в ТУ-София за 2021/2022 година 

 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1.  до 07.04.2022 г. Преобявяване на неусвоените места
2.

от 11.04.2022 г.

до 20.04.2022 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

3.

на 06.06.2022 г.

и 07.06.2022 г.

Изпити по докторските програми

4. на 09.06.2022 г.

Изпит по чужд език

5. юли 2022 г. Зачисляване на докторантите - II класиране

 

 

 

 

Copyright © 2022 ТУ-София - ЦИР