График за прием 2019-2020

График ИЗТЕГЛИ 

График за прием на докторанти в ТУ-София за 2019/2020 година (преобявени места)

 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1. до 27.09.2019 г. Публикуване на обявата в Държавен вестник
2. от 01.10.2019г. дo 02.12.2019 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

3. на  03.02.2020г. и 04.02.2020 г.

Изпити по докторски програми

4. на 06.02.2020 г. Изпит по чужд език
5. февруари 2020г. Зачисляване на докторантите - I класиране
6. март 2020 г. Преобявяване на неусвоените места *
7. март 2020 г. Прием на кандидат-докторантски документи
8. юни 2020 г. Изпити по докторската програма и чужд език
9. юли 2020 г. Зачисляване на докторантите - II класиране

 

*Преобявяване на неусвоени места ще има, ако останат след зачисляването на докторантите на първо класиране.

 

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР