Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2015-2016 година

В ДВ бяха публикувани обявените конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2015-2016 година.

Пълен списък на конкурсите.


Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР