График за прием 2017/2018

 ИЗТЕГЛИ 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1.

до 29.09.2017 г.

Публикуване на обявата в Държавен вестник

2.

от 02.10.2017 г.

до 01.12.2017 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

 

3.

на 05.02.2018 г.

и   06.02.2018 г.

Изпити по докторски програми

4.

на 08.02.2018 г.

Изпит по чужд език

5.

февруари 2018 г.

Зачисляване на докторантите - I класиране

6. март 2018 г. Преобявяване на неусвоените места*
7. април 2018 г. Прием на кандидат-докторантски документи
8. юни 2018 г. Изпити по докторски програми и чужд език
9. юли 2018г. Зачисляване на докторантите - II класиране

 

 

*Преброяването на неусвоени места ще има, ако останат след зачисляването на докторантите от първо класиране

 

Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР