График за прием 2018/2019

 ИЗТЕГЛИ 

 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1. до 02.10.2018 г. Публикуване на обявата в Държавен вестник
2. от 03.10.2018г. дo 03.12.2018 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

3. на  04.02.2019г. и 05.02.2019 г.

Изпити по докторски програми

4. на 07.02.2019г. Изпит по чужд език
5. февруари 2019г. Зачисляване на докторантите - I класиране
6. март 2019г. Преобявяване на неусвоените места *
7. март 2019г. Прием на кандидат-докторантски документи
8. юни 2019г. Изпити по докторската програма и чужд език
9. юли 2019г. Зачисляване на докторантите - II класиране

 

*Преобявяване на неусвоени места ще има, ако останат след зачисляването на докторантите на първо класиране.

 

 

Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР