График за прием 2018/2019

 ИЗТЕГЛИ 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

6. до 09 март 2018 г. Преобявяване на докторските програми
7. от 12 март дo 23 март 2018 г. Прием на кандидат-докторантски документи
8. на  04 и 05 юни 2018 г. Изпити по докторски програми и чужд език
9. до 03 юли 2018г. Зачисляване на докторантите - II класиране

 

 

 

 

Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР