График за прием 2016/2017

 ИЗТЕГЛИ 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1.

до 10.10.2016 г.

Публикуване на обявата в Държавен вестник

2.

от 10.10.2016 г.

до 09.12.2016 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

 

3.

на 06.02.2017 г.

и   07.02.2017 г.

Изпити по докторски програми

4.

на 09.02.2017 г.

Изпит по чужд език

5. февруари 2017г. Зачисляване на докторантите- I класиране
6. март 2017г. Преобявяване на неусвоените места*
7. април 2017г. Прием на кандидат-докторантскит документи
8. юни 2017г. Изпити по докторската програма и чужд език

9.

юли 2017г.

Зачисляване на докторантите - II класиране

 

*Преброяването на неусвоени места ще има, ако останат след зачисляването на докторантите от първо класиране

 

Copyright © 2017 ТУ-София - ЦИР