График за прием 2018/2019

График ИЗТЕГЛИ 

График за прием на докторанти в ТУ-София за 2018/2019 година (преобявени места)

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1. до 08.03.2019 г. Преобявяване на докторските програми
2. от 11.03.2019г. дo 22.03.2019 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

3. на 03.06.2019г. и 04.06.2019 г.

Изпити по докторските програми

4. на 06.06.2019г. Изпит по чужд език
5. до 02.07.2019г. Зачисляване на докторантите - II класиране

Copyright © 2019 ТУ-София - ЦИР