График за прием 2016/2017

 ИЗТЕГЛИ 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

1.

до 30.03.2017 г.

Преобявяване на докторските програми

2.

от 03.04.2017 г.

до 13.04.2017 г.

Прием на кандидат-докторантски документи

 

3.

на 05.06.2017 г.

и   06.06.2017 г.

Изпити по докторски програми

4.

на 08.06.2017 г.

Изпит по чужд език

5.

до 04.07.2017г.

Зачисляване на докторантите - II класиране

 

 

*Преброяването на неусвоени места ще има, ако останат след зачисляването на докторантите от първо класиране

 

Copyright © 2017 ТУ-София - ЦИР