Стипендии на докторанти за месец ОКТОМВРИ2016

Стипендиите на докторантите за месец ОКТОМВРИ 2016 г. ще бъдат преведени на 19.10.2016 г.
Сметките ще бъдат захранени със съответните суми на 20.10.2016 г. след 16:00 часа.


 

 
 


Copyright © 2019 ТУ-София - ЦИР