График за прием за учебната 2015-2016 година

Публикуван е новият график за прием за учебната година 2015-2016 година.

За повече информация: тук


Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР